communication

Newsletter 03

LÄRANDE, UNDERVISNING, UTBILDNINGSAKTIVITET I ANKARA (TURKIET) Den 8-13 maj 2023 samlades VIRALS projektpartners i Ankara (Turkiet) för en inlärnings- och utbildningsaktivitet relaterad till “Blended Training Mobility for Youth Workers”. Totalt 22 deltagare bland ungdomsarbetare och artister från Sverige, Nederländerna, Italien, Spanien, Finland och Turkiet har utbildat varandra i att använda material som förberetts för VIRALS …

Newsletter 03 Read More »

Newsletter 02

Under den senaste 14 december 2022 har partnerskapet för projektet ViRALS: “VIRTUAL IMMERSIVE ARTS Learning SYSTEM” träffats i Jávea (Spanien) för det andra transnationella mötet och vid detta tillfälle kunde de granska finjustera det första projektresultatet: Den jämförande rapporten och ungdomskompetensramverket för onlinenätverk och digitalt samarbete inom konst och kreativitet, som nu finns tillgängligt på …

Newsletter 02 Read More »

Newsletter 01

Utöver EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitik 2019-2027, som fokuserar på ENGAGE – CONNECT – EMPOWER, kommer “ViRALS: VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” att vara ett Erasmus+-samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet med mål att utveckla ett specifikt ramverk för färdigheter i digitala nätverk. unga, samt en nätakademi för ungdomsarbetare och unga som arbetar med kreativitet och konst. Detta inkluderar …

Newsletter 01 Read More »

Proyektet

Projektet Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” är ett tvåårigt Erasmus+ samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, som är anpassat till EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitiken 2019-2027, med fokus på tre huvudpelare, med det slutliga målet att förbättra samarbetet mellan ungdomsarbete, teknik och kreativ konst genom: 1.ENGAGE: Vi vill skapa en visuell karta för att lyfta och förstärka ungdomars …

Proyektet Read More »

Scroll to Top