VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

PROJEKTET

Projektet Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” är ett tvåårigt Erasmus+ samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, som är anpassat till EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitiken 2019-2027, med fokus på tre huvudpelare, med det slutliga målet att förbättra samarbetet mellan ungdomsarbete, teknik och kreativ konst genom:

1. ENGAGE: Vi vill skapa en visuell karta för att lyfta och förstärka ungdomars röster som samlar in kreativa metoder på nätet, och kartlägga ungdomscentrum och ungdomsvänliga kulturella platser för att underlätta nätverkande, möten och iscensättningar. Vi vill analysera befintliga kritiska punkter/hinder för nätverkande bland unga och skapa en bank av resurser, god praxis och en kompetensram för varje upptäckt brist för unga kreatörer och ungdomsarbetare. Denna del kommer att ge en innovativ metodik för digitalt nätverkande för ungdomsarbetare, unga kreatörer/konstnärer och unga människor som saknar inflytande.

2. EMPOWER: Vi kommer att utveckla en online-akademi och välja ut 24 unga människor som experimenterar med och korsar olika sakkunskaper, testar utbildningsmaterial och uppmuntrar distansbaserat kreativt arbete genom att delta i en onlinetävling. Genom att experimentera med onlinearbete vill vi underlätta utvecklingen av sex transnationella kreativa verk, förbättra de involverade ungdomsarbetarnas färdigheter i onlinefacilitering och samtidigt experimentera med ungdomars olika nätverkssteg för att göra något konkret. Läromedlet på nätet kommer sedan att vara tillgängligt och öppet för alla ungdomar/ungdomsledare som vill arbeta på nätet.

3. CONNECT: Vi kommer att skapa en experimentell webbapplikation som gör det lättare för ungdomar och ungdomsarbetare att öka kompetensen och ansluta sig till varandras projekt, förenkla digitala kompetensportföljer, omedelbart “gilla” och lära sig om befintliga digitala projekt och dela med sig av erfarenheter på ett mycket attraktivt sätt, vilket gör det enkelt att återuppta sin kompetens/intresse taggar och på projektkoncept.

PROJEKTRESULTAT

Under de två år som projektet genomförs syftar det transnationella partnerskapet för virus till att utveckla och uppnå följande projektresultat:

Projektresultat 1: Dynamisk utbildningsram för ungdomsarbetare och unga kreatörer och konstnärer om digitala nätverk.

Projektresultat 2: Onlineakademi för ungdomsarbetare och ungdomar inom kreativitet och konst: kurs i blandat lärande för ungdomsarbetare om digitala nätverkskompetenser & Distansbaserad coachning för samskapande av distansbaserade samarbetsprojekt av unga människor/kreativa deltagare

Projektresultat 3: CreApp: APP som kopplar samman unga konstnärer och ungdomsarbetare genom deras projekt för att förenkla hur samarbeten sprids, bläddras, skapas och utvecklas.

C1: Kortvarig gemensam personalutbildning i Turkiet för 22 ungdomsarbetare.

Multiplikatorhändelser i varje land (E1-E6): Partnerna kommer att anordna sex slutliga spridningsevenemang för att nå minst 140 deltagare totalt.

MÅLGRUPPER:

Utvecklingen av ViRALS-projektet har planerats och kommer att organiseras på ett sådant sätt att följande målgrupper kommer att delta på ett konsekvent sätt i alla faser av projektet:

– Partnerorganisationer och deras personal.
– Ungdomar inom kreativa sektorer, unga konstnärer/kreativa, wannabe-konstnärer osv.)
– Ungdomar med färre möjligheter.
– Ungdomsarbetare, förmedlare och utbildare.
– Ungdomar som är associerade partner;
– Kreativa/kulturella intressenter (musikproducenter, videomakare, kreativa centra etc.).
– Offentliga förvaltningar
Ungdomsutbildningsavdelningar hos lokala/regionala/nationella aktörer;
– Lokala ungdomsorganisationer för invandrare, med flera.

*Ytterligare målgrupper kommer att identifieras och inriktas vid sidan av projektgenomförandet och alla andra intresserade kan också dra nytta av de fritt tillgängliga resultaten och resultaten av projektet ViRALS.

VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

KREATIVT OCH MÖTESRUMMAR FÖR EUROPEISK UNGDOM

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-SE02-KA220-YOU-000028660

Scroll to Top