Newsletter 02

Under den senaste 14 december 2022 har partnerskapet för projektet ViRALS: “VIRTUAL IMMERSIVE ARTS Learning SYSTEM” träffats i Jávea (Spanien) för det andra transnationella mötet och vid detta tillfälle kunde de granska finjustera det första projektresultatet: Den jämförande rapporten och ungdomskompetensramverket för onlinenätverk och digitalt samarbete inom konst och kreativitet, som nu finns tillgängligt på engelska, svenska, italienska, holländska, turkiska, finska och spanska språket, från resultatsektionen på projektets webbplats:

www.viralsproject.com/results

Det här dokumentet innehåller också många bra metoder och en verktygslåda för att hjälpa unga och framväxande artister att öka sin synlighet och karriär online!

Finally during the occasion of the meetings, Partners were also able to discuss the next project results such as the Online academy for youth workers and young people in creativity and arts and the blended learning course (mobility for youth workers) in Turkey, as well as the CreApp: APP that connects young artists and youth workers through their projects to simplify the way collaborations are disseminated, browsed, created, developed.

Tack och håll dig uppdaterad för mer information om projektet ViRALS.

www.viralsproject.com

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-SE02-KA220-YOU-000028660

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top