Newsletter 01

Utöver EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitik 2019-2027, som fokuserar på ENGAGE – CONNECT – EMPOWER, kommer “ViRALS: VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” att vara ett Erasmus+-samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet med mål att utveckla ett specifikt ramverk för färdigheter i digitala nätverk. unga, samt en nätakademi för ungdomsarbetare och unga som arbetar med kreativitet och konst. Detta inkluderar …

Newsletter 01 Read More »

Proyektet

Projektet Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” är ett tvåårigt Erasmus+ samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, som är anpassat till EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitiken 2019-2027, med fokus på tre huvudpelare, med det slutliga målet att förbättra samarbetet mellan ungdomsarbete, teknik och kreativ konst genom: 1.ENGAGE: Vi vill skapa en visuell karta för att lyfta och förstärka ungdomars …

Proyektet Read More »

Scroll to Top