Newsletter 01

Utöver EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitik 2019-2027, som fokuserar på ENGAGE – CONNECT – EMPOWER, kommer “ViRALS: VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” att vara ett Erasmus+-samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet med mål att utveckla ett specifikt ramverk för färdigheter i digitala nätverk. unga, samt en nätakademi för ungdomsarbetare och unga som arbetar med kreativitet och konst. Detta inkluderar en kurs i blandat lärande för ungdomsarbetare om digitala nätverksfärdigheter och distansbaserad coachning för samskapande av distansbaserade samarbetsprojekt av unga kreativa människor och konstnärer. Projektet kommer inte minst att bygga på CreApp: en app som kopplar samman unga konstnärer och ungdomsarbetare genom deras projekt för att förenkla hur samarbeten sprids, genomsöks, skapas och utvecklas.

Slutligen, under den 23 och 24 mars 2022 ägde startmötet för ViRALS-projektet rum i Lund, Sverige, och vid detta tillfälle kunde de sex projektpartnerna i detalj diskutera alla kommande planerade aktiviteter och digitala verktyg som snart kommer att vara tillgängliga för unga och framväxande konstnärer och kreatörer samt för Youth Yorkers.

Som en förberedelse kan du kolla in den helt nya  projektwebbplatsen, som finns på engelska, svenska, italienska, nederländska, turkiska, finska och spanska.

Tack och håll dig uppdaterad för mer information om projektet ViRALS.

www.viralsproject.com

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-SE02-KA220-YOU-000028660

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top