Proyektet

Projektet Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” är ett tvåårigt Erasmus+ samarbetspartnerskap inom ungdomsområdet, som är anpassat till EU:s samarbetsstrategi för ungdomspolitiken 2019-2027, med fokus på tre huvudpelare, med det slutliga målet att förbättra samarbetet mellan ungdomsarbete, teknik och kreativ konst genom:

1.ENGAGE: Vi vill skapa en visuell karta för att lyfta och förstärka ungdomars röster som samlar in kreativa metoder på nätet, och kartlägga ungdomscentrum och ungdomsvänliga kulturella platser för att underlätta nätverkande, möten och iscensättningar. Vi vill analysera befintliga kritiska punkter/hinder för nätverkande bland unga och skapa en bank av resurser, god praxis och en kompetensram för varje upptäckt brist för unga kreatörer och ungdomsarbetare. Denna del kommer att ge en innovativ metodik för digitalt nätverkande för ungdomsarbetare, unga kreatörer/konstnärer och unga människor som saknar inflytande.

2.EMPOWER: Vi kommer att utveckla en online-akademi och välja ut 24 unga människor som experimenterar med och korsar olika sakkunskaper, testar utbildningsmaterial och uppmuntrar distansbaserat kreativt arbete genom att delta i en onlinetävling. Genom att experimentera med onlinearbete vill vi underlätta utvecklingen av sex transnationella kreativa verk, förbättra de involverade ungdomsarbetarnas färdigheter i onlinefacilitering och samtidigt experimentera med ungdomars olika nätverkssteg för att göra något konkret. Läromedlet på nätet kommer sedan att vara tillgängligt och öppet för alla ungdomar/ungdomsledare som vill arbeta på nätet.

3.CONNECT: Vi kommer att skapa en experimentell webbapplikation som gör det lättare för ungdomar och ungdomsarbetare att öka kompetensen och ansluta sig till varandras projekt, förenkla digitala kompetensportföljer, omedelbart “gilla” och lära sig om befintliga digitala projekt och dela med sig av erfarenheter på ett mycket attraktivt sätt, vilket gör det enkelt att återuppta sin kompetens/intresse taggar och på projektkoncept.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top