communication

Newsletter 03

OPPIMIS, OPETUS JA KOULUTUSTOIMINTA ANKARASSA (TURKKI) VIRALS-hankkeen kumppanit ovat kokoontuneet 8.–13. toukokuuta 2023 Ankaraan (Turkki) oppimis- ja koulutustoimintaan, joka liittyy nuorisotyöntekijöiden monimuotokoulutusliikkuvuuteen. Yhteensä 22 osallistujaa nuorisotyöntekijöistä ja taiteilijoista Ruotsista, Alankomaista, Italiasta, Espanjasta, Suomesta ja Turkista on kouluttanut toisiaan käyttämään VIRALS-koulutuksen nuorisotyöntekijöille suunnattua sulautuvan oppimisen kurssia varten laadittuja materiaaleja, joissa on jaettu hyviä käytäntöjä nuorisotyöstä verkossa. …

Newsletter 03 Read More »

Newsletter 02

Joulukuun 14:sta, 2022 hankkeen ViRALS: “VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” kumppanit kokoontuivat Jáveassa (Espanja) 2. kansainväliseen kokoukseen. Kokouksen yhteydessä he tarkastelivat ja hienosäätivät projektin ensimmäistä tulosta: Vertaileva raportti ja nuorten osaamisviitekehys verkostoitumsille verkossa & Digitaalinen yhteistyö taiteessa ja luovuudessa. Raportti on nyt saatavilla englannin, ruotsin, italian, hollannin, turkin, suomen ja espanjan kielellä hankkeen verkkosivuston Results-osiosta: …

Newsletter 02 Read More »

Newsletter 01

ENGAGE – CONNECT – EMPOWER toimiin keskittyvän EU:n nuorisopoliittisen yhteistyöstrategian 2019–2027 ohella “ViRALS: VIRTUAL IMMERSIVE ARTS LEARNING SYSTEM” on Erasmus+ -yhteistyökumppanuusprojekti nuorisoalalla, jonka tavoitteena on kehittää erityiset digitaalisen verkostoitumisosaamisen puitteet nuorille sekä verkkoakatemia luovuuteen ja taiteeseen osallistuville nuorisotyöntekijöille ja nuorille, mukaan lukien monimuoto-opetuksena nuorten työntekijöiden digitaalisen verkostoitumisosaamisen ja etävalmennuksen oppimiskurssi nuorten luovien tekijöiden ja taiteilijoiden …

Newsletter 01 Read More »

Projekti

Projekti Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” on kaksivuotinen nuorisoalan Erasmus+ -yhteistyökumppanuus, joka toteuttaa EU:n nuorisopolitiikkaa vuosien 2019–2027 yhteistyöstrategian mukaan keskittyen kolmeen pääpilariin, ja jonka lopullisena tavoitteena on tehostaa nuorisotyön, teknologian ja luovien taiteiden välistä yhteistyötä seuraavin keinoin: 1. SITOUTTAA: haluamme luoda visuaalisen kartan, jolla korotetaan ja vahvistetaan nuorten ääntä keräämällä luovia verkkokäytäntöjä ja kartoittamalla …

Projekti Read More »

Vieritä ylös