VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

PROJE

Virals “Sanal Sürükleyici Sanatlar Öğrenme Sistemi” projesi, gençlik çalışmaları, teknoloji ve yaratıcı sanatlar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla nihai hedefi üç temel direğe odaklanan, 2019-2027 AB gençlik politikası işbirliği stratejisine uygun, Gençlik alanında 2 yıllık Erasmus+ işbirliği Ortaklığıdır:

1.İLGİLEN: Çevrimiçi yaratıcı uygulamalar toplayarak ve karşılaşmayı ve sahnelemeyi kolaylaştırmak için gençlik merkezlerini ve genç dostu kültürel yerleri haritalayıp ağ oluşturarak gençlerin sesini yükseltmek ve duyurmak için görsel bir harita oluşturmak istiyoruz.Gençler arasında ağ oluşturmaya yönelik mevcut kriterleri / engelleri analiz etmek ve genç yaratıcılar ve gençlik çalışanları için tespit edilen her boşluk için bir kaynak bankası, iyi uygulamalar ve bir yeterlilik çerçevesi oluşturmak istiyoruz. Bu bölüm, gençlik çalışanları, genç yaratıcılar / sanatçılar ve yetkisiz gençler için yenilikçi bir DİJİTAL AĞ METODOLOJİSİ sunacaktır.

2.GÜÇLENDİR: Çevrimiçi bir Akademi geliştirecek ve farklı uzmanlıkları deneyen ve kesitler oluşturan, eğitim materyallerini pilot olarak kullanan ve çevrimiçi bir yarışmaya kaydolarak uzaktan yaratıcı çalışmaları teşvik eden 24 genç seçeceğiz. Çevrimiçi çalışma deneyleri yoluyla, ilgili gençlik çalışanlarının çevrimiçi kolaylaştırma becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda somut bir şeyler yapmak için gençlerin farklı ağ oluşturma adımlarını denemek için 6 ulusötesi yaratıcı çalışmanın geliştirilmesini kolaylaştırmak istiyoruz. Çevrimiçi öğrenme materyali daha sonra erişilebilir ve çevrimiçi çalışmaya yaklaşmak isteyen tüm genç kişilere/gençlik çalışanlarına açık olacaktır.

3.BAĞLA: Gençlerin ve gençlik çalışanlarının birbirlerinin projelerine katılmalarını, dijital beceri portföylerini basitleştirmelerini, mevcut dijital projeleri hemen ‘beğenmelerini’ ve öğrenmelerini ve deneyimlerini çok yönlü bir şekilde paylaşmalarını sağlayan, yetkinlik bazlı gelişimlerini kolaylaştıran deneysel bir web uygulaması oluşturacağız

PROJE SONUÇLARI

2 yıllık proje boyunca2 yıllık proje uygulaması boyunca, Virallerin Ulusötesi Ortaklığı aşağıdaki Proje Sonuçlarını (PR) ve sonuçları geliştirmeyi ve gerçekleştirmeyi amaçlar:

· Proje Sonucu 1: Dijital ağda gençlik çalışanları ve genç yaratıcılar ve sanatçılar için dinamik eğitim çerçevesi.

· Proje Sonucu 2: Yaratıcılık ve sanat alanındaki gençlik çalışanları ve gençler için çevrimiçi akademi: gençlik çalışanları için dijital ağ oluşturma yetkinlikleri hakkında karma öğrenme kursu ve katılan gençler/yaratıcılar tarafından uzaktan temelli işbirliği projelerinin birlikte oluşturulması için uzaktan koçluk .

· Proje Sonucu 3: CreApp: İşbirliklerinin yayılma, göz atma, oluşturma ve geliştirme şeklini basitleştirmek için projeleri aracılığıyla genç sanatçıları ve gençlik çalışanlarını birbirine bağlayan APP.

· C1: Türkiye’de 22 Gençlik Çalışanı için kısa süreli ortak personel eğitimi etkinliği.

· Her Ülkede Çarpan Etkinlikleri (E1-E6): Ortaklar, toplamda en az 140 katılımcıya ulaşmak için bir dizi 6 nihai yaygınlaştırma etkinliği düzenleyecektir.

ANA PROJE HEDEF GRUPLARI

ViRALS projesinin geliştirilmesi, projenin herhangi bir aşamasında aşağıdaki hedef grupların katılımının tutarlı olacağı şekilde planlandı ve organize edilecek:

· Ortak Kuruluşlar ve Çalışanları
· Yaratıcı sektörlerdeki gençler (genç sanatçılar/yaratıcılar, özenti sanatçılar vb.)
· İmkanları Az Olan Gençler
· Gençlik Çalışanları, Kolaylaştırıcılar ve Eğitimciler
· Gençlik İlişkili Ortaklar
· Yaratıcı/kültürel paydaşlar (müzik yapımcıları, video yapımcıları, yaratıcı platformlar vb.)
· Kamu İdareleri
· Yerel/bölgesel/ulusal paydaşların gençlik eğitimi bölümleri
· Diğerlerinin yanı sıra yerel gençlik göçmen örgütleri

*Proje uygulamasının yanı sıra ek hedef gruplar belirlenecek ve hedeflenecektir ve diğer ilgili taraflar da proje ViRALS’inin serbestçe erişilebilen sonuçlarından ve bulgularından yararlanabilir.

VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

AVRUPA’DA GENÇLER İÇİN YARATICI VE TOPLANTI MERKEZLERİ

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-SE02-KA220-YOU-000028660

Scroll to Top