VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

Projekti

Projekti Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” on kaksivuotinen nuorisoalan Erasmus+ -yhteistyökumppanuus, joka toteuttaa EU:n nuorisopolitiikkaa vuosien 2019–2027 yhteistyöstrategian mukaan keskittyen kolmeen pääpilariin, ja jonka lopullisena tavoitteena on tehostaa nuorisotyön, teknologian ja luovien taiteiden välistä yhteistyötä seuraavin keinoin:

1. SITOUTTAA: haluamme luoda visuaalisen kartan, jolla korotetaan ja vahvistetaan nuorten ääntä keräämällä luovia verkkokäytäntöjä ja kartoittamalla nuorisokeskuksia ja nuorisoystävällisiä kulttuuripaikkoja niiden verkostoitumisen, kohtaamisen ja järjestelyjen helpottamiseksi. Haluamme analysoida nuorten verkostoitumisen nykyisiä kriittisiä kohtia/esteitä ja luoda resurssipankin, joka sisältää hyviä käytäntöjä ja osaamiskehyksen jokaiselle havaitulle kuilulle niin luovan työn tekijöille kuin nuorisotyöntekijöille. Tässä osassa tuotetaan innovatiivinen digitaalinen verkostoitumismenetelmä nuorisotyöntekijöille, nuorille luovan työn alalla työskentelville luoville taiteilijoille / taiteilijoille ja syrjäytyneille nuorille.

2. VOIMAANNUTTAA: kehitämme verkkoakatemian ja valitsemme n. 24 nuorta, jotka kokeilevat ja edustavat poikkileikkausta nuorisosta sekä eri asiantuntemuksia. He testaavat koulutusmateriaalia, joka kannustaa etätyöhön perustuvaa luovaa työtä, mm. verkkokilpailuun ilmoittautumisen kautta. Verkkotyön kokeilujen avulla haluamme helpottaa kuuden kansainvälisen luovan teoksen kehittämistä, parantaa mukana olevien nuorisotyöntekijöiden taitoja verkossa tapahtuvan työskentelyn helpottamiseen, ja samalla kokeilla konkretisointia nuorten erilaisia verkostoitumisvaiheissa. Verkko-oppimateriaali tulee olemaan avoimisesti saatavilla ja avoin kaikille nuorille/ nuorisotyöntekijöille, jotka haluavat kokeilla verkkotyön mukaista lähestymistapaa.

3. YHDISTÄÄ: luomme kokeellisen verkkosovelluksen, joka auttaa nuoria ja nuorisotyöntekijöitä parantamaan osaamispohjaista liittymistä toistensa projekteihin, yksinkertaistamaan digitaalisia osaamissalkkuja, välittömästi “tykkäämään” ja oppimaan olemassa olevista digitaalisista projekteista ja jakamaan kokemuksia erittäin houkuttelevalla tavalla, mikä helpottaa omien taitojen ja kiinnostuksen kohteiden tunnisteiden ja projektikonseptien jakamista.

PROJEKTIN TULOKSET

Kahden vuoden projektin aikanaKahden vuoden projektin toteutuksen aikana Transnational Partnership of Virals pyrkii kehittämään ja saavuttamaan seuraavat projektitulokset (PR) ja -tulokset:

· Hankkeen tulos 1: Dynaaminen koulutuskehys nuorisotyöntekijöille ja nuorille luoville ja taiteilijoille digitaalisesta verkostoitumisesta.

· Hankkeen tulos 2: Verkkoakatemia nuorisotyöntekijöille ja nuorille luovuuden ja taiteen parissa: nuorisotyöntekijöille suunnattu sekakoulutuskurssi digitaalisen verkostoitumisen kompetensseista ja etävalmennuksesta mukana olevien nuorten/luovien etäpohjaisten yhteistyöprojektien luomiseen .

· Projektin tulos 3: CreApp: APP, joka yhdistää nuoret taiteilijat ja nuorisotyöntekijät heidän projektiensa kautta yksinkertaistaakseen yhteistyötapoja levittää, selata, luoda ja kehittää.

· C1: Lyhytaikainen yhteinen henkilöstökoulutustapahtuma Turkissa 22 nuorisotyöntekijälle.

· Kerrannaistapahtumat kussakin maassa (E1-E6): Yhteistyökumppanit järjestävät 6 lopullista levitystapahtumaa tavoittaakseen yhteensä vähintään 140 osallistujaa.

PÄÄPROJEKTIN KOHDERYHMÄT

ViRALS-hankkeen kehittäminen suunniteltiin ja järjestetään siten, että seuraavien kohderyhmien osallistuminen on johdonmukaista hankkeen missä tahansa vaiheessa:

· Kumppaniorganisaatiot ja niiden henkilökunta
· Nuoret luovilla aloilla (nuoret taiteilijat/luovat, wannabe-taiteilijat jne.)
· Nuoret, joilla on vähemmän mahdollisuuksia
· Nuorisotyöntekijät, ohjaajat ja kouluttajat
· Youth Associated Partners
· Luovat/kulttuuriset sidosryhmät (musiikin tuottajat, videontekijät, luovat keskukset jne.)
· Julkishallinto
· Paikallisten/alueellisten/kansallisten sidosryhmien nuorisokoulutusosastot
· Paikalliset maahanmuuttajajärjestöt mm

*Muita kohderyhmiä tunnistetaan ja kohdistetaan hankkeen toteuttamisen yhteydessä ja myös muut kiinnostuneet voivat hyötyä vapaasti saatavilla olevista ViRALS-hankkeen tuloksista ja löydöistä.

VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

LUOVAT JA KOKOUSTILAT EUROOPAN NUORILLE

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-SE02-KA220-YOU-000028660

Vieritä ylös