VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

HET PROJECT

Het project Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” is een tweejarig Erasmus+-samenwerkingspartnerschap op het gebied van jeugd, dat is afgestemd op de EU-strategie voor samenwerking op het gebied van jeugdbeleid 2019-2027, gericht op drie hoofdpijlers, met als uiteindelijke doel het verbeteren van de samenwerking tussen jeugdwerk, technologie en creatieve kunsten door:

1. ENGAGE: we willen een visuele kaart maken om de stemmen van jongeren te horen en te versterken door online creatieve praktijken te verzamelen, en jeugdcentra en jeugdvriendelijke culturele plaatsen in kaart te brengen om netwerken, ontmoeting en enscenering te vergemakkelijken. We willen bestaande kritieke punten/belemmeringen voor netwerken tussen jongeren analyseren en een bank van middelen, goede praktijken en een competentiekader creëren voor elke gedetecteerde lacune voor jonge creatievelingen en jeugdwerkers. Dit deel zal een geïnnoveerde DIGITALE NETWERKMETHODOLOGIE opleveren voor jeugdwerkers, jonge creatieven/kunstenaars en jongeren.

2. EMPOWER: we zullen een online Academie ontwikkelen en 24 jonge mensen selecteren die experimenteren en verschillende expertises doorkruisen, piloten met trainingsmateriaal en creatief werk op afstand aanmoedigen door de inschrijving in een online competitie. Door te experimenteren met online werk, willen we de ontwikkeling van 6 transnationale creatieve werken vergemakkelijken, de vaardigheden van betrokken jeugdwerkers bij online facilitering verbeteren en tegelijkertijd experimenteren met de verschillende netwerkstappen van jongeren om iets concreets te maken. Het online leermateriaal is dan toegankelijk & open voor elke jongere/jeugdwerker die online werk wil benaderen.

3. CONNECT: we zullen een experimentele webapplicatie creëren, die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om competentiegericht te verbeteren om deel te nemen aan elkaars projecten, om digitale vaardigheidsportfolio’s te vereenvoudigen, om onmiddellijk te ‘liken’ en te leren over bestaande digitale projecten en te delen ervaring op een zeer aantrekkelijke manier, waardoor het eenvoudig wordt om iemands vaardigheden/interessetags en projectconcepten te hervatten.

PROJEKTRESULTATER

Gedurende de projectimplementatie van 2 jaar streeft het transnationale partnerschap van Virals naar het ontwikkelen en bereiken van de volgende projectresultaten (PR’s) en resultaten:

· Projectresultaat 1: Dynamisch educatief kader voor jeugdwerkers en jonge creatievelingen en kunstenaars over digitaal netwerken.

· Projectresultaat 2: Online academie voor jeugdwerkers en jongeren in creativiteit en kunst: blended learning cursus voor jeugdwerkers over digitale netwerkcompetenties & Afstandscoaching voor de co-creatie van op afstand gebaseerde samenwerkingsprojecten door betrokken jongeren/creatievelingen .

· Projectresultaat 3: CreApp: APP die jonge kunstenaars en jongerenwerkers verbindt via hun projecten om de manier waarop samenwerkingen worden verspreid, bekeken, gecreëerd en ontwikkeld, te vereenvoudigen.

· C1: Kortdurend gezamenlijk personeelstrainingsevenement in Turkije voor 22 jeugdwerkers.

· Multiplier-evenementen in elk land (E1-E6): Partners zullen een reeks van 6 laatste verspreidingsevenementen organiseren om in totaal ten minste 140 deelnemers te bereiken.

BELANGRIJKSTE PROJECTDOELGROEPEN

De ontwikkeling van het project ViRALS was gepland en zal zo worden georganiseerd dat de deelname van de volgende doelgroepen consistent zal zijn in elke fase van het project:

· Partnerorganisaties en hun personeel
· Jongeren in creatieve sectoren (jonge kunstenaars/creatieven, wannabe artiesten, enz.)
· Jongeren met minder kansen
· Jeugdwerkers, begeleiders en opvoeders
· Geassocieerde jongerenpartners
· Creatieve/culturele belanghebbenden (muziekproducenten, videomakers, creatieve hubs, enz.)
· Overheidsdiensten
· Jeugdeducatieafdelingen van lokale/regionale/nationale belanghebbenden
· Onder andere lokale migrantenjongerenorganisaties

*Extra doelgroepen zullen worden geïdentificeerd en gericht naast de projectuitvoering en alle andere geïnteresseerde partijen kunnen ook profiteren van de vrij toegankelijke resultaten en bevindingen van het project ViRALS.

VIRALS

Virtual Immersive Arts Learning System

CREATIEVE EN VERGADERCENTRA VOOR JONGEREN IN EUROPA

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-SE02-KA220-YOU-000028660

Scroll naar top