Projekti

Projekti Virals “Virtual Immersive Arts Learning System” on kaksivuotinen nuorisoalan Erasmus+ -yhteistyökumppanuus, joka toteuttaa EU:n nuorisopolitiikkaa vuosien 2019–2027 yhteistyöstrategian mukaan keskittyen kolmeen pääpilariin, ja jonka lopullisena tavoitteena on tehostaa nuorisotyön, teknologian ja luovien taiteiden välistä yhteistyötä seuraavin keinoin:

1. SITOUTTAA: haluamme luoda visuaalisen kartan, jolla korotetaan ja vahvistetaan nuorten ääntä keräämällä luovia verkkokäytäntöjä ja kartoittamalla nuorisokeskuksia ja nuorisoystävällisiä kulttuuripaikkoja niiden verkostoitumisen, kohtaamisen ja järjestelyjen helpottamiseksi. Haluamme analysoida nuorten verkostoitumisen nykyisiä kriittisiä kohtia/esteitä ja luoda resurssipankin, joka sisältää hyviä käytäntöjä ja osaamiskehyksen jokaiselle havaitulle kuilulle niin luovan työn tekijöille kuin nuorisotyöntekijöille. Tässä osassa tuotetaan innovatiivinen digitaalinen verkostoitumismenetelmä nuorisotyöntekijöille, nuorille luovan työn alalla työskentelville luoville taiteilijoille / taiteilijoille ja syrjäytyneille nuorille.

nuorille. 2. VOIMAANNUTTAA: kehitämme verkkoakatemian ja valitsemme n. 24 nuorta, jotka kokeilevat ja edustavat poikkileikkausta nuorisosta sekä eri asiantuntemuksia. He testaavat koulutusmateriaalia, joka kannustaa etätyöhön perustuvaa luovaa työtä, mm. verkkokilpailuun ilmoittautumisen kautta. Verkkotyön kokeilujen avulla haluamme helpottaa kuuden kansainvälisen luovan teoksen kehittämistä, parantaa mukana olevien nuorisotyöntekijöiden taitoja verkossa tapahtuvan työskentelyn helpottamiseen, ja samalla kokeilla konkretisointia nuorten erilaisia verkostoitumisvaiheissa. Verkko-oppimateriaali tulee olemaan avoimisesti saatavilla ja avoin kaikille nuorille/ nuorisotyöntekijöille, jotka haluavat kokeilla verkkotyön mukaista lähestymistapaa.

3. YHDISTÄÄ: luomme kokeellisen verkkosovelluksen, joka auttaa nuoria ja nuorisotyöntekijöitä parantamaan osaamispohjaista liittymistä toistensa projekteihin, yksinkertaistamaan digitaalisia osaamissalkkuja, välittömästi “tykkäämään” ja oppimaan olemassa olevista digitaalisista projekteista ja jakamaan kokemuksia erittäin houkuttelevalla tavalla, mikä helpottaa omien taitojen ja kiinnostuksen kohteiden tunnisteiden ja projektikonseptien jakamista.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Vieritä ylös